O χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα περιεχόμενα της Σελίδας, με την υποχρέωση να (i) παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται στο δελτίο εγγραφής ή πραγματοποίησης της παραγγελίας και να τα διατηρεί ενημερωμένα, κάθε φορά που κάνει χρήση της Σελίδας, (ii) να μην υποπέσει σε δραστηριότητες παράνομες ή που εναντιώνονται στην καλή πίστη και την δημόσια τάξη, (iii) να μην διαδίδει περιεχόμενα ή προπαγάνδα ρατσιστικής, ξενόφοβης φύσης, που κάνει διακρίσεις ως προς το χρώμα, το φύλο, την ιδεολογία, την θρησκεία, ή που αντιτίθεται με οποιοδήποτε τρόπο στην ηθική, την δημόσια τάξη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την τιμή, την προσωπική ζωή, την εικόνα τρίτων, και γενικότερα, στην ισχύουσα νομοθεσία. (iv) να μην προκαλέσει βλάβες στα πληροφορικά ή λογισμικά συστήματα της Σελίδας, τους προμηθευτές της Autovoltampere ή τρίτους, να μην εισάγει ή διαδίδει στο διαδίκτυο ιούς ή οποιαδήποτε άλλα πληροφορικά ή λογισμικά συστήματα που είναι επιρρεπή στο να προκαλούν βλάβες όπως αυτές που ήδη αναφέρθηκαν, να μην χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας και τις πληροφορίες της για να αποστέλλει διαφημίσεις, μηνύματα με εμπορικό σκοπό οποιασδήποτε φύσεως, ούτε για να συλλέγει και να αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία τρίτων, (vi) να μην προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση, ή, αν ισχύει, να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις άλλων χρηστών και να τροποποιήσει ή πλαστογραφήσει τα μηνύματά τους.

Η Autovoltampere διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προειδοποίησης τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες στην Σελίδα του, έχοντας την δυνατότητα να τροποποιήσει, διαγράψει ή προσθέσει τόσο τα περιεχόμενα και υπηρεσίες που παρέχονται από την σελίδα, όσο και την μορφή με την οποία εμφανίζονται ή εντοπίζονται στην θύρα σας.